דרך מנחם בגין 121, עזריאלי שרונה
972-54-246-6197+
shai@dd-valuers.co.il

ניהול נכסים

משרד שמאות מקרקעין

יעוץ וניהול עבור נכסים מסחריים קיימים, ליווי, איתור והתאמה של נדל”ן לחברות מסחריות בהתאם לצרכים.

בניית מאגר מידע ממוחשב מקיף לנכסים של הלקוח בניהול החברה. הטיפול כולל איסוף נתונים על הנכס ובכלל זה: נתוני זיהוי (כתובת, סוג נכס, גוש, חלקה, שטח בעלות / חכירה, ועוד), נתונים תכנוניים (זכויות בניה, היתרים בתוקף ועוד), נתונים משפטיים (בעלים, חוכרים, קיום הערות אזהרה, חוזים לסוגיהם ועוד), סיוע במו”מ בעסקאות נדל”ן.

סיוע בהתאמת מעברים, הגדלת/צמצום פעילות של חברות מסחריות, היי טק וכו., כולל בחינת פרוגרמת כ”א לתכנון פנימי נדרש.

דוגמאות: PERFECT MATCH TECHNOLOGIES. LTD, YNC LTD PROSECS. LTD, PROPERTECH. LTD, פלאפון תקשורת בע”מ, סופרפארם ישראל בע”מ.

Call Now Button
...