דרך מנחם בגין 121, עזריאלי שרונה
972-54-246-6197+
shai@dd-valuers.co.il

הפתרונות שלנו

משרד שמאות מקרקעין

פתרונות שמאות מקצועיים

היטל השבחה

ניסיון בעריכת חוות דעת למטרת היטל השבחה במינוי של הוועדות המקומיות

שומות לבנקים

עריכת חוות דעת למטרות בטוחה בנקאית ולצורך ליווי פרויקטים לבניה

ייצוג בוועדות מקומיות

ליווי שמאי-כלכלי וייעוץ לוועדות מקומיות בנושאי תוכניות בנין והשבחת נכסים עירוניים.

ייצוג בתביעות לירידת ערך

ייצוג שמאי של וועדות מקומיות בתביעות לירידת ערך המקרקעין

ייעוץ נדלן תיירות

ליווי שמאי-כלכלי וייעוץ לוועדות מקומיות בנושאי תוכניות בנין והשבחת נכסים עירוניים.

ניהול נכסים

ייצוג שמאי של וועדות מקומיות בתביעות לירידת ערך המקרקעין

Call Now Button
...