תמ"א 38התמחות בתמ"א 38 על תיקוניה, ליווי חברות בניה, יזמים ודיירים בתהליך, לרבות בשלבי המו"מ.

דוגמאות: חברת גרופית בניה, חברת טל-בר פרויקטים, חברת א. עבאדה בע"מ, חברת מ.א.ש יזמות בע"מ, חברת ורשבסקי לאלום השקעה ויזמות בע"מ, C- DEFENCE LTD, בעלי בניינים בתל אביב, רמת גן, גבעתיים ועוד.