שומות להיטל השבחהנצבר ניסיון בעריכת חוות דעת למטרת היטל השבחה במינוי של הוועדות המקומיות: כפ"ס, ת"א, רמת גן והרצליה.

נערכו שומות נגדיות של נכסים מורכבים ובהיקפי בניה נרחבים מטעם עו"ד, חברות ופרטיים.

דוגמאות: מפעלי "כרמית", "בניין האופרה" בת"א, "בית ליסין" בת"א, בית "משלב" בת"א, נכסי חברת "בזק" בת"א, ליווי הליכי היטלי השבחה עבור חברת פלאפון תקשורת בע"מ.