ייצוג בוועדות מקומיותנצבר ניסיון רב בליווי שמאי-כלכלי וייעוץ לוועדות מקומיות בנושאי תוכניות בנין והשבחת נכסים עירוניים.

הליווי כלל עריכת טבלאות הקצאה ואיזון, ייצוג הוועדה המקומית בוועדה המחוזית ובוועדת הערר, טיפול בהתנגדויות, בניית מודלים כלכליים לפינוי ומימון הבניה וכיו"ב.

דוגמאות: תוכנית רע/2015 (עיריית רעננה), תוכנית כס/60 וכס/80 (עיריית כפ"ס), פינוי מתחם השוק בכפ"ס (עיריית כפ"ס), פינוי אזור התעשיה בכפ"ס (עיריית כפ"ס).